Roken in Nederland - De stand van zaken

Roken in Nederland - De stand van zaken

Geplaatst op Zaterdag 03 Aug 2019

Roken in Nederland - De stand van zaken

Laten eens wat actuele feiten noemen. O.a. gebaseerd op info van het RIVM (het overheidsinstituut in Nederland dat alles weet over onze nationale volksgezondheid) en van het CBS (onze landelijke feitenverzamelaar).

Ruim 1 op de 5 van alle Nederlanders rookt. Van ALLE Nederlanders he! Dus dat % is nog veel hoger als je het zou betrekken op alle Nederlanders die uberhaupt zouden kunnen roken. Het officiële % rokers van de Nederlandse beveolking dat men begin 2019 aanhoudt bedraagt 23%. Ondanks de vele stoppers is dat percentage de laatste jaren tamelijk constant. In 1990 rookte nog 29% van de Nederlandse bevolking. Sindsdien zien we als trend jaarlijks een zeer lichte daling die de laatste jaren dus ook is afgevlakt.

Als we de mensen van 18 tot 75 jaar in beschouwing nemen, dan is te zien dat de groep 20 - 24 jarigen veruit de grootverbruikers zijn. Van hen rookt ruim 33%. 1 op de 3 jong volwassenen is dus verslaafd gebruiker van Philip Morris' uitvinding... Leeftijdsgroepen daarboven zitten op ongeveer 24% rokenden en de groep 18 - 19 jarigen duikt met het % rokers nog net onder de 20%.

In Nederland roken verhoudingsgewijs meer vrouwen dan wanneer je dat vergelijkt met de cijfers in de gehele EU.

Het beslag dat direct door roken op onze nationale ziekenzorg wordt gelegd is ruim 2,4 MILJARD euro (cijfer 2015). Daarbij telt men de aan roken gerelateerde extra kosten vanwege aandoeningen aan longen (COPD), schade aan hart en vaatstelsel en door het roken veroorzaakte vormen van diabetes. In 2018 bleek 2,8% van alle zorgkosten als roken-gerelateerd te kunnen worden aangemerkt.