Veel gestelde vragen

Ik ben bang dat ik zo'n irritante anti-roker word. 
Het zal u opvallen dat mensen die met onze cursus zijn gestopt juist heel tolerant zijn ten opzichte van rokers. Als u iemand vaak hoort praten over hoe makkelijk hij gestopt is met roken, en hij blijft het daar maar over hebben, dan weet u zeker dat het een kwestie van tijd is voordat hij weer gaat beginnen. Ze roken dan wel niet meer, maar ze zijn eigenlijk jaloers op rokers omdat ze met het idee blijven rondlopen dat ze niet meer 'mogen' roken.

Ik ben bij vorige stoppogingen erg aangekomen. 
Honger en inzakkende nicotine veroorzaken gevoelens die erg veel op elkaar lijken. Door roken wordt het honger-gevoel opgeheven. Echter: door eten wordt het behoefte-aan-nicotine-gevoel NIET opgeheven. Geen wonder dat veel stoppers op `sigaret` momenten gingen eten. Het gevolg is dat ze enkele maanden later flink zijn aangekomen en toch weer beginnen met roken. Daarnaast zit er in een sigaret een heftig laxeermiddel en kun je met een sigaret je honger uitstellen. In de cursus leer je hoe je je eetpatroon zonder deze twee middelen opnieuw kunt inrichten zonder aan te komen. Voor meer informatie kijk op www.weetjefit.nl

Ik kan makkelijk een hele dag of een week niet roken. Dan ben ik dus toch niet zo heel erg verslaafd? Waarom kan ik dan toch niet stoppen? 
Roken is zowel een fysieke als een mentale verslaving, die elkaar versterken. Het weerstaan van de fysieke verslaving is het makkelijkste onderdeel, getuige de vele `gelegenheidsrokers`. Het begrijpen van de wisselwerking en het stoppen van de mentale verslaving, DAT is het ingewikkeldst. Onze cursisten worden goed voorbereid om beide verslavingen gelijktijdig te verslaan.

Ik wil wel stoppen maar ben zo bang dat ik niet gemotiveerd genoeg ben. 
In iedere roker zit een stopper. De `grap` van het roken is dat hoe gemotiveerder u bent, hoe moeilijker het wordt om te stoppen. Stoppen heeft niets met motivatie te maken, als u alle antwoorden op de vragen en raadsels rondom het roken kent is stoppen zo belachelijk makkelijk, het is bijna leuk.

Ik ben een rationeel mens, ik weet precies waarom ik zou moeten stoppen, maar op een of ander manier lukt dat niet. 
De redenen om te stoppen zijn totaal anders dan de redenen waarom rokers roken. Ratio werkt bij rokers niet omdat het om een verslaving gaat. Pas als de redenen waarom een roker rookt duidelijk zijn, is het mogelijk en zelfs gemakkelijk om te stoppen. 

Ik ben bang dat ik de gezelligheid zal missen. 
Deze gedachte is het resultaat van een 80 jaar durende miljoenencampagne om de wereld ervan te overtuigen dat rokers gezelliger zijn dan niet-rokers. Het omgekeerde is waar, en de tijd dat roken een sociaal geaccepteerde gewoonte was is al lang voorbij. Mensen met een sterkere eigen wil, lopen een groter risico om verslaafd te raken omdat ze hun eerste `waarschuwingsmechanismen` in de wind sloegen. Mensen die door onze cursus zijn gestopt zijn allemaal blij dat ze gestopt zijn en niemand mist de `gezelligheid`. Overigens kunt u tijdens rook-pauzes gewoon meegaan, maar dan zonder te roken.

Ik ben bang voor ernstige ontwenningsverschijnselen. 
Stoppen is een wetenschap. Goed stoppen zit hem in de details. Als je het goed doet zijn de ontwenningsverschijnselen erg licht. Er zijn wel 7 eenvoudige instructies waar je je aan moet houden. Sommige mensen (<5%) krijgen last van slecht slapen, stemmingswisselingen en zweetbuien. Gemiddeld stopt dit binnen drie weken. Mensen met een verslavingsverleden en/ of mensen die antidepressiva gebruik(t)en lopen een groter risico (ca. 15%) om hier last van te krijgen (geen pretje, maar met onze begeleiding goed te doen)

Is die niet gestopt geld terug garantie onbeperkt. 
De stopgarantie is bedoeld voor iedereen die echt wil stoppen. De enige voorwaarde die we stellen is dat we graag willen dat je nog een keer de cursus volgt. Een valse start, dat kan iedereen overkomen. De sigaret zit slim en gemeen in elkaar. Goed stoppen zit hem in de details, de tweede keer hoor je allemaal andere dingen en hoor je precies wat je fout deed. De garantie is verder onvoorwaardelijk en geldt voor een periode van 4 maanden.  

Zijn er huisregels tijdens de cursus? 
Ja. Voor een goed verloop van een cursus is het van belang dat de mensen die om u heen zitten geen enkele last van u ondervinden. Mocht dit lastig zijn bijvoorbeeld wegens een medische reden, neem dan plaats achter in de zaal of neem even contact met ons op voor een oplossing. Veel rokers vinden stoppen spannend en zijn daardoor snel afgeleid. Daar houden we rekening mee, we discrimineren niet. Zorg ook dat u gegeten heeft en vergeet niet uw sigaretten mee te nemen, want tijdens de cursus zijn er rookpauzes. Zorg er ook voor dat uw sigarettenpeuken in de grote asbakken terechtkomen, en niet op de grond.

Hoe onderzoeken jullie jullie stoppercentages? 
Er lopen momenteel veel onderzoeken. Standaard onderzoeken we een jaar na de cursus hoeveel mensen er gestopt zijn. Mensen die niet reageren, meestal zo`n 30% houden we buiten het onderzoek. 30% non-respondenten is heel gebruikelijk in onderzoeken, maar misschien zitten er inderdaad meer rokers bij dan niet-rokers. Zijn mensen die naar onze cursus komen al niet op voorhand gemotiveerd om te stoppen en is daarom ons slagingspercentage hoog? Trekken wij mensen aan die van zichzelf al makkelijker stoppen? En zo zijn er veel vragen. Wij weten het niet. Wij mengen ons niet in deze discussies. Wij zijn geen onderzoekers. We hebben de laatste jaren gezien dat iedere onderzoeker een eigen onderzoeksmethode hanteert. In één onderzoek moet je zelfs urine in komen leveren en pas als dat onderzocht was, was je volgens hun onderzoek een niet-roker. Uit alle onderzoeken die er ooit zijn geweest, is nog nooit een resultaat van minder dan 50% gekomen. 

Wat vinden jullie van andere stopmethodes zoals met medicijnen? 
Onze cursus werkt bij veel mensen. Maar niet bij iedereen. Daarom hebben we ook een niet gestopt geld terug garantie. Wij zijn blij met een gevarieerd aanbod aan stopmethodes. Iedereen die zich inzet om rokers te laten stoppen zien wij als een partner. Als moreel mens kun je geen bezwaar hebben tegen het vrijwillig helpen van rokers die willen stoppen. Tegenstanders van onze methode zijn dan ook meestal werkzaam voor de tabaksindustrie of voor de farmaceutische industrie. Nederland telt 1000 lobbyisten. Ze werken bij universiteiten, in de politiek, bij verzekeraars, bij huisartsenorganisaties, in ziekenhuizen, als journalist en sommigen doen zich zelfs voor als anti-rook-activisten (die in feite lobbyisten zijn voor de farmaceutische industrie zoals o.a. Frits van Dam en Broek Scholtens van tabaknee.nl). Het deert ons niet. Wij gaan net zolang door totdat alle rokers "op" zijn, dat is onze missie.

Is het zinvol om mijn kinderen of partner op te geven. 
Nee. De cursus is een vrijwillige cursus. Motivatie is niet noodzakelijk. Wat wél noodzakelijk is, is dat mensen opletten en luisteren. Als deelnemers het gevoel hebben dat ze gedwongen zijn, zullen ze niet opletten waardoor de cursus niet effectief zal werken. In een sigaret zit ammonia. De nicotine heeft ervoor gezorgd dat de ammonia in de hersenen van een roker zit. Ammonia veroorzaakt een angst-sensatie waardoor rokers tegen zichzelf gaat liegen (angstpraat). Hier kom je als buitenstaander niet makkelijk tussen. Daarom is het overtuigen van rokers vrijwel onmogelijk. Rationele argumenten werken niet. Je kunt alleen afwachten totdat ze een zwak moment hebben en ze dan opgeven.  

Vergoedt de zorgverzekering? 
In principe wel. In de Zorgverzekeringswet staat duidelijk dat wij vergoed worden volgens de basisverzekering. Wel staat er ook dat verzekeraars voorwaarden mogen stellen. Zie: https://www.rokeninfo.nl/publiek/vergoedingen. Wij voldoen aan alle voorwaarden die er de laatste tien jaar voorbij gekomen zijn. We zijn geregistreerd, hebben een AGB-code, voldoen aan de nieuwe CBO-richtlijn, zijn aangesloten bij Vecozo en we zijn een officieel erkende en geaccrediteerde leefstijlinterventie. Onze resultaten zijn wetenschappelijk gepubliceerd. Sommige verzekeraars hanteren verouderde richtlijnen of proberen u in zee te laten gaan met aanbieders waar ze een contract mee hebben. Mocht u verzekeraar niet willen vergoeden. Vraag ze aan welke voorwaarden we niet voldoen. Dan zorgen wij dat we er aan voldoen. We werken graag met uw verzekeraar samen om tot een oplossing te komen. Als ze ons nog niet kennen zijn we te allen tijde bereid om langs te komen voor een gesprek. Sinds kort vergoedt Zilveren Kruis geen enkel stoppen met roken programma meer omdat van hun eigen aanbieders geen gebruik gemaakt werd en daarmee breken ze de Zorgverzekeringswet. Samen met alle concurrentie is inmiddels een juridische procedure opgestart.

Van welke informatie maken jullie gebruik in de cursus? 
Verrassend genoeg maken we in de cursus alleen maar gebruik van informatie van de tabaksindustrie zelf. We gebruiken de informatie van de tabaksindustrie tegen de tabaksindustrie. 20 jaar geleden heeft een medewerker, Jeffrey Wigand, alle informatie openbaar gemaakt (film: the insider). Waarom is een sigaret zo verslavend? Aan welke kenmerken voldoen succesvol gestopte rokers etc. etc. het is allemaal onderzocht. Klik HIER voor alle informatie en voor alle onderzoeken die ooit door de tabaksindustrie zijn gedaan.

Wie zijn jullie? 
Stichting Ik Stop Ermee is opgericht in 2007 door voormalig deelnemers aan de cursus stoppen met roken van Gert van der Ploeg in Amsterdam. Wij snapte niet waarom hij geen bekende Nederlander was en vonden zijn cursus zo goed dat we besloten hem in dienst te nemen en een Stichting op te richten met als missie het aantal rokers in Nederland terug te brengen tot een minimum. De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 69659281. Het dagelijks bestuur bestaat uit Anton van Grinsven, Jos Korstens en Hugo Hairwassers. Veel werkzaamheden worden uitgevoerd door de werkmaatschappij S.I.S.E. zonder winstoogmerk. Dit heeft fiscale redenen.

Momenteel heeft S.I.S.E. vijf speciaal opgeleide trainers, twee secretaresses, een programmamanager/ diëtist, een communicatieadviseur, een strategisch beleidsmedewerker en twee telefonistes in dienst. Verder maakt S.I.S.E. voor acquisitie en reclameacties gebruik van bijna 100 vrijwilligers, allen ex-rokers, die onze missie ondersteunen.

Het kantoor van S.I.S.E. is gevestigd in Amsterdam aan de Javakade 378 en aan de Litserstraat 27 in Den Dungen, Noord-Brabant. S.I.S.E. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34274190/ 1. De zakelijke bankrekening loopt bij de Triodos Bank te Zeist onder nummer NL10 TRIO0390491497. Ons AGB nummer is 48485190. S.I.S.E. is aangesloten bij Vecozo. Momenteel werkzaam voor S.I.S.E. zijn Hugo Hairwassers, Roderik van den Bos, Jeffrey Willems, Anton van Grinsven, Oriane Graaff, Annie van Noortwijk, Els Groenewoud, Rosanne van den Sigtenhorst, Hetty Hairwassers, Mascha van Horik, Yamil Andres Lopez, Paul Rijnbeek, Jos Korstens, Brenda de Vries en Aike Bakker. Alle profielen zijn eenvoudig op internet vindbaar. Onze volledige boekhouding is ter inzage opvraagbaar,

Heeft u andere vragen dan kunt u altijd contact met ons opnemen op nummer 0638241741.