Persbericht 22 mei 2012

PERSBERICHT 
22 mei 2012

 

De Nederlandse stoppen-met-rokenmarkt is verziekt 
'STIVORO, de zorgverzekeraars en farmaceuten ondersteunen indirect de tabaksindustrie'

 

De Nederlandse stoppen-met-rokenmarkt is verziekt

 

Dat zorgverzekeraars cursussen om te stoppen met roken vergoeden via de ziektekostenverzekering is begrijpelijk. Gezondheidswinst leidt ook tot winst voor de verzekeraars. Wat echter onbegrijpelijk is, is dat de zorgverzekeraars weigeren om succesvolle cursussen met slagingspercentages van 50 tot 80 procent te vergoeden. Dat terwijl een cursus met een slagingspercentage van slechts 7 procent wél vergoed wordt. Hoe kan dat?

Succesvolle stoptrainingen moeten het zonder vergoeding doen
Voor Stichting `Ik Stop Ermee` geven wij sinds een aantal jaar trainingen om te stoppen met roken aan organisaties en particulieren. Onze methode is verwant aan de bekende methode `the truth.com` uit de Verenigde Staten. In onze cursus leren de deelnemers hoe de chemie van een sigaret werkt in je lichaam en je hersenen. Cursisten ontdekken zo waarom ze roken en hoe ze eenvoudig kunnen stoppen. Met die kennis is een grote meerderheid in staat om blijvend te stoppen. Volgens onafhankelijke onderzoeken door de Universiteiten van Tilburg (2011) en Groningen (2012) was 80 procent van onze cursisten na een jaar nog gestopt. Enigszins vergelijkbare trainingen zoals Allen Carr, Eric Eraly en De Opluchting scoorden ook alle 45 procent en hoger (zie bijlage).

Slagingspercentage van vergoede trainingen is onthutsend laag
Hier tegenover steken de cijfers van vergoede methoden mager af. De training van Stichting Stivoro, tot voor kort met miljoenen gesubsidieerd door de overheid en het KWF, heeft bijvoorbeeld een slagingspercentage van slechts 7 procent na een jaar (21% na 2 maanden). En daar moet je nog 8 keer voor terugkomen ook. Toch wordt de cursus van Stivoro, de Pakje Kans Training, door zorgverzekeraars vergoed en onze cursus niet. Dit roept de vraag op wie de voorwaarden bepaalt waaronder stoptrainingen vergoed worden. Het onthutsende antwoord luidt: Stivoro.

Een verkeerde aanname over rokers
Stivoro heeft samen met `het Partnership` (o.a. farmaceuten, zie bijlage) de zogenaamde ‘zorgmodule’ opgesteld, waarin eisen zijn opgenomen waaraan een goede stopcursus is haar ogen zou moeten voldoen. Deze zorgmodule is leidend in het beleid van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en voor de meeste verzekeraars een voorwaarde om stopcursussen te vergoeden. De artsen en anderen die de zorgmodule hebben opgesteld zien roken als een gedragsprobleem dat opgelost kan worden door rokers de gevolgen van hun gedrag in te laten zien. Met andere woorden: een cursus volgens de zorgmodule leert de deelnemers waarom ze zouden moeten stoppen. Dit verklaart onmiddellijk het zeer lage slagingspercentage van deze cursussen: bijna alle rokers weten heel goed waarom ze zouden moeten stoppen. En iedere (ex-)roker weet dat die kennis niet voldoende is om blijvend te stoppen. Samengevat: de zorgmodule is gebaseerd op een verkeerde aanname over de reden waarom mensen blijven roken.

Een verziekte situatie
Dat er door deze situatie sprake is van valse concurrentie is één ding. Veel erger is het dat het doel van de financiële ondersteuning door de verzekeraars, zoveel mogelijk mensen helpen om te stoppen, niet wordt bereikt. Je zou zelfs kunnen zeggen dat Stivoro en de zorgverzekeraars bezig zijn om de tabaksindustrie indirect te ondersteunen. Doordat slechte stopcursussen worden vergoed en goede cursussen worden uitgesloten, blijven er meer mensen roken. Zo verziekt is de stoppen-met-roken-markt. Wij willen Stivoro, het Partnership en de zorgverzekeraars graag oproepen: stop ermee.

Hugo Hairwassers
Stichting Ik Stop Ermee

Feiten

Stoppercentages in Nederland (bron: Universiteit van Tilburg, maart 2011)

1          S.I.S.E. 78% bedrijven (89% particulieren) (www.ikstopermee.nl)
2          Allen Carr 66% bedrijven (70% particulieren) (www.allencarr.nl)
3          Eric Eraly 56% bedrijven (www.ikstopmetroken.com)
4          De Opluchting 45% bedrijven (www.stoppenmetroken.com)
5          Softlaser 14% (smokefree.nl)
6          Prostop 11% (www.prostop.nl)
7          Pakje Kans Stivoro 7% (www.stivoro.nl)
8          I coach 4% (www.stopsmokingcoach.eu)

Het Partnership Stop met Roken bestaat uit de volgende organisaties (december 2011)

Astma Fonds, 
Clean Air Nederland, 
GGD Nederland, 
GlaxoSmithKline*, 
Jellinek, 
Johnson & Johnson*, 
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, Koninklijke Nederlandse
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst,
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie,
Koninklijke Nederlandse
Organisatie van Verloskundigen, 
KWF Kankerbestrijding,
Landelijke Huisartsen Vereniging,
Landelijke Vereniging Georganiseerde Eerste Lijn,
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Nederlands Huisartsen Genootschap, 
Nederlands Instituut Psychologen, 
Nederlandse Hartstichting,
Nederlandse Public Health Federatie, 
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose,
Nederlandse Vereniging voor Cardiologie,
Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten,
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde,
Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie,
Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners,
Nierstichting, Novartis*, 
Pfizer,* 
STIVORO, 
Trimbos instituut, 
Universiteit Maastricht, 
Universiteit Twente,
Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland,
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (afdelingen Longverpleegkundigen en Praktijkverpleegkundigen & praktijkondersteuners),
Zorgverzekeraars Nederland.

*In een gedragscode hebben deze organisaties aangegeven dat eventuele bedrijfsbelangen geen
invloed hebben op deze folder (Zorgmodule StoppenmetRoken, 2009).

 

++++++++++++++

Noot voor de redactie, niet voor publicatie bestemd:

Voor meer informatie, bewijsstukken en onderzoeken kunt u contact opnemen met Drs. Hugo Hairwassers, telefoon 020 520 6908 of 0638 241741 of e-mail info@ikstopermee.nl