Actueel

roken wereldwijd (I)

roken wereldwijd (I)

Opkomst en ondergang van tabaksconsumptie in wereldwijd perspectief

In deze artikelreeks schetsen we  een historisch en actueel beeld van het fenomeen tabaksgebruik in onze wereld. We presenteren feiten, cijfers en overzichten en bespreken onder meer verslavingsaspecten, de effecten van roken en het imago in verschillende landen. Dit artikel bestaat uit 8 delen.

In dit eerste deel van het artikel presenteren we de meest in het oog springende wereldwijde feiten. Het is een soort samenvatting van 10 punten in willekeurige volgorde. Ook vermelden we de bronnen waarop we dit artikel en de volgende onderdelen hebben gebaseerd.

 

in het kort - de wereld en het roken

Dit door stichting SISE geschreven artikel schetst een beeld van het wereldwijde gebruik van tabak en de gevolgen daarvan. Onze stichting organiseert live en online een eenmalige cursus met verreweg het hoogste stoppercentage van Nederland die tegelijk 4 uur entertainment biedt. Stoppen via deze cursus is bijna leuk. De focus ligt niet op het feit dat roken slecht is voor de gezondheid en andere schadelijke effecten heeft. Het gaat ons ook in dit artikel om weergave van feiten op basis van bronnen zoals deze anno 2020 publiekelijk bekend zijn. We hebben het over wat roken is, de definities dus, hoe het zit met de verslavende werking, wat het beeld van tabaksgebruik wereldwijd is, wat op dit moment de bekende gevolgen van tabaksgebruik zijn, hoe men wereldwijd omgaat met stoppen met roken, wat we de komende decennia kunnen verwachten en wat het beeld is in diverse landen.

De top-10, in willekeurige volgorde, van wereldfeiten m.b.t. roken die in dit artikel nadere toelichting vindt, luidt:

 1. Ruim 22,8% van de wereldbevolking inhaleert smeulende tabak. Meer dan 1,3 miljard mensen roken gezamenlijk dagelijks bijna 15 miljard sigaretten ofwel 5,5 biljoen per jaar. Respectievelijk 35% van de mannelijke en 6% van de vrouwelijke wereldburgers doet dat;

 2. Historisch gezien verloopt het rookgedrag in verschillende landen volgens een vergelijkbaar patroon: stroef begin, grote vlucht, enige afvlakking en dan (forse) afname. De wereldwijde tabaksconsumptie per persoon vertoont de laatste decennia in de meeste landen een afname;

 3. Een roker is al gauw lichamelijk en geestelijk verslaafd aan tabak en de ernst van de verslaving is omgekeerd evenredig aan het aantal minuten tussen het moment van ontwaken en het inhaleren van het eerste trekje;

 4. Nicotine en ammoniak verstoren de werking van het logisch denkende brein, waardoor het oerbrein de deur open houdt om te blijven roken, ondanks de talloze bezwaren;

 5. Het verband tussen langdurig roken en het met een vertraging van circa 20 tot 30 jaar overlijden aan de gevolgen van longkanker is in meerdere studies onomstotelijk aangetoond;

 6. Van de mensen die blijven roken, overlijdt uiteindelijk de helft aan de directe gevolgen daarvan. In 2019 telden we ruim 8 miljoen tabaksdoden wereldwijd. Zo’n 15% van alle sterfgevallen houdt direct verband met roken. Wereldwijd bedraagt het aantal tabaksdoden per 100.000 inwoners 90. In totaal tellen we deze eeuw tot 2016 meer dan 100 miljoen doden als direct gevolg van roken;

 7. Met het dalen van het wereldwijde tabaksgebruik is het aantal tabaksdoden de afgelopen decennia echter wel afgenomen;

 8. Een man die rookt heeft 8x zoveel kans op het ontwikkelen van de ziekte longkanker als een niet rokende man. Bij vrouwen is die kans zelfs 12x zo groot en bij het optreden van de ziekte treedt schade aanzienlijk sneller bij hen op dan bij mannen;

 9. De top-3 van landen met het hoogste percentage rokers zijn Kiribati (47%), Montenegro (46%), Griekenland (43%). De top-3 aan tegenovergestelde kant van deze ranking luidt: Chana (<5%), Peru (<5%) en Honduras (2%). Opmerkelijke landencijfers zijn verder Indonesië waar bijna 80% van de mannen rookt en Egypte waar slechts 0,2% van alle vrouwelijke inwoners regelmatig een sigaret opsteekt;

 10. Het sterftecijfer van rokers ligt tussen hun 30ste en 69ste levensjaar driemaal hoger dan dat van niet rokers. Roken kost gemiddeld ten minste 10 levensjaren.

Dit artikel is samengesteld door verschillende, publiekelijk beschikbare gegevens te combineren en te interpreteren. We hebben onder andere gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

bronnen

* https://blogs.bmj.com/tc/2020/07/18/the-urgent-need-for-a-human-rights-approach-to-improving-smoking-cessation-treatment/
K. Romeo-Stuppy e.a., 18 juli 2020

* https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/tobacco
WHO – Key facts tobacco use worldwide

* https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2933747/
PMC (2007) - Time to first cigarette in the morning as an index of the ability to quit smoking

* https://www.rokeninfo.nl/professionals/effecten-van-roken/nicotine/diagnostische-criteria-stoornis-in-tabaksgebruik-dsm-5-
DSM-5 – Diagnostische classificatie criteria stoornis in tabaksgebruik (veslaving).

* https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)32225-6/fulltext
Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study (GBD) 2017 comparative risk assessment (CRA).

* https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMra1308383
Prabhat Jha, e.a. – Global effects of smoking, of quitting and of taxing tobacco.

* http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
Wereldbank – World Development Indicators (2016)

* https://www.mmc.nl/longgeneeskunde/nieuws/1316/als-je-rookt-krijg-je-longkanker-is-dat-echt-zo/
Maxima MC (2018) – Is het echt zo dat je longkanker krijgt als je rookt?

* https://nl.wikipedia.org/wiki/Roken_(tabak)
Wikipedia, Dutch version – Over tabak en roken

* https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6299933/
BMC Cancer (2018) - Risk of lung cancer in relation to various metrics of smoking history: a case-control study

* https://www.worldometers.info/nl/
Realtime worldwide statistics.

de Ik Stop Ermee cursus

De cursus Stoppen met roken van Stichting SISE duurt 4 uur (exclusief 3 onlosmakelijk tot de cursus behorende rookpauzes van elk 10 minuten). Online is de cursus eenmaal per week in groepsverband te volgen. Ook is het mogelijk individueel on demand (dus op een eigen gekozen moment) deel te nemen.

Info en inschrijving: https://www.iquitsmokingnow.com

In Nederland vindt de cursus zowel online als op fysieke locaties plaats door het gehele land.

Info en inschrijving: https://www.ikstopermee.nl

Investering
Inschrijvingsbedrag van € 100 (ofwel $ 112) en 4 uur van uw tijd

Nazorg
Na deelname aan de cursus ontvangt u ons ondersteuningspakket waaronder de mogelijkheid in moeilijke situaties onbeperkt gebruik te maken van ons noodnummer.

Extra voordelen en garantie

 1. Hoger stoppercentage dan welke andere stopmethode ook. En de laagste prijs in de markt;

 2. Uw investering is eenmalig: geen terugkerende cursussen, bijeenkomsten of begeleiding nodig;

 3. Om succesvol te stoppen en gestopt te kunnen blijven, dient u tijdens de cursus op te letten, 2 adviezen en 7 eenvoudige instructies op te volgen;

 4. Geen kunstmatige hulpmiddelen noch medicatie nodig;

 5. Gemotiveerd zijn om te stoppen is geen vereiste; wel moet u bereid zijn 4 uur op te letten;

 6. Is uw stoppoging toch niet succesvol dan mag u de cursus nogmaals kosteloos volgen;

 7. Wij zijn zo overtuigd van de effectiviteit van de cursus dat wij u een niet-gestopt-geld-terug garantie bieden.


Dit artikel overtuigt u niet om te stoppen met roken
De cursus wel.

De opeenvolgende onderdelen van dit artikel gaan in op de volgende onderwerpen:

deel I
  in het kort: de wereld en het roken; bronnen

deel II
  waar we het over hebben

deel III
  het wereldwijde beeld

deel IV
  verslaving

deel V
  gevolgen van het roken

deel VI
  stoppen met roken wereldwijd

deel VII
  voorspellingen

deel VIII
  het beeld in diverse landen