Actueel

roken wereldwijd (III)

roken wereldwijd (III)

In deze artikelreeks schetsen we een historisch en actueel beeld van het fenomeen tabaksgebruik in onze wereld. We presenteren feiten, cijfers en overzichten en bespreken onder meer verslavingsaspecten, de effecten van roken en het imago in verschillende landen. Dit artikel bestaat uit 8 delen.

In dit derde deel van het artikel kijken we naar de wereldwijde rooksituatie en gaan we in op een duidelijk waarneembare trend.

deel III - het wereldwijde beeld

het roken in cijfers

Op een dag als gisteren, vrijdag 7 augustus 2020, rookte de totale wereldbevolking ruim 15 miljard sigaretten. Extrapoleren we dat lineair naar een jaarconsumptie dan is het wereldwijde verbruik van sigaretten 5,5 biljoen (= 5,5 duizend miljard ofwel een getal gevolgd door 12 andere getallen!). Volgens de WHO worden deze sigaretten ontstoken en geïnhaleerd door ruim 1,3 miljard wereldburgers. Het aantal volwassenen dat rookt schommelt wereldwijd momenteel rond de 1 op 5. In vrijwel alle landen roken mannen aanzienlijk meer dan vrouwen (gemiddeld respectievelijk 35% en 6%). Het percentage rokende volwassenen is wereldwijd wel aan het dalen, overigens onafhankelijk van de inkomensklasse. Kijken we naar de intensiteit van het roken, dan praten we in de regio’s Azië, Oost-Europa, VS en Oceanië over een gebruik van gemiddeld 20 tot 25 sigaretten per dag. In de regio’s Latijns-Amerika, West-Europa en Afrika is dat getal wat lager.

vergelijkbare ontwikkelingen in verschillende landen

Slechts 1 op de 3 landen in de wereld monitort het gebruik van tabak en de gevolgen ervan tenminste 1x in de 5 jaar via het verrichten van wetenschappelijk (monitor) onderzoek.

Tegenwoordig is roken bijna overal ter wereld op zijn retour. Dit is goed te zien in onderstaande figuur. De ontwikkeling van het aandeel rokers ten opzichte van de totale bevolking tussen 2000 en 2016 is daarin voor diverse landen weergegeven. Voor landen die zich boven de grijze lijn bevinden, geldt dat het aandeel rokende mensen is gedaald. Zo is bijvoorbeeld te zien dat in 2000 circa 53% van de Uruguayanen rookte terwijl dat percentage in 2016 gedaald was tot circa 16. Slechts weinig landen laten een omgekeerd beeld zien.

Voorzichtig is de conclusie te trekken dat indien voor een land geldt dat van 2000 tot 2016 wel meer mensen zijn gaan roken, dat verband houdt met de in die periode versneld toegenomen economische groei. Roken is in die landen voor meer mensen bereikbaar geworden.