Actueel

roken wereldwijd (VII)

roken wereldwijd (VII)

In deze artikelreeks schetsen we een historisch en actueel beeld van het fenomeen tabaksgebruik in onze wereld. We presenteren feiten, cijfers en overzichten en bespreken onder meer verslavingsaspecten, de effecten van roken en het imago in verschillende landen. Dit artikel bestaat uit 8 delen.

Dit zevende deel van het artikel gaat in op een voorspelling die we in de media zien en bevat een belangrijke boodschap voor de roker.

 

deel VII - voorspellingen

1 miljard tabaksdoden

Diverse studies verwachten dat we deze eeuw zullen uitkomen rond de 1 miljard sterfgevallen die het gevolg zijn van roken waarbij vooral dodencijfers in lagere- tot middelhoge inkomenslanden hoog zullen zijn. Dit is o.a. te lezen in een publicatie getiteld “Global effects of smoking, of quitting and of taxing tobacco” uit 2014.

De betreurenswaardige groeiversnelling van het aantal doden treedt op als de huidige rookgewoonten in stand zouden blijven. Daarbij is gegeven dat van alle jonge mannen tegenwoordig de helft rookt en dat voor jonge vrouwen een rokersaandeel van 10% geldt. Deze “jong rokenden” zijn niet snel geneigd te stoppen (generaties voor hen rookten ook levenslang). Genoemde mensen bereiken uiteraard nog deze eeuw een middelhoge tot hoge leeftijd. Overigens is ook bekend dat rokers in veel gevallen doorgaans niet oud worden: wereldwijd bereikt ruim de helft van hen de leeftijd van 70 jaar niet.

boodschap aan de roker

Genoemde publicatie stelt 3 belangrijke feiten vast als boodschap aan rokers in de 21ste eeuw:

1) Levensverwachting
Uit diverse studies (VS, India, Japan) blijkt dat het sterftecijfer van mensen die op jonge leeftijd zijn begonnen met roken en niet zijn gestopt tussen hun 30ste en 69ste jaar 2 tot 3 maal hoger ligt dan dat van niet-rokers. Gemiddeld leven rokers 10 jaar korter dan niet rokers, waarbij de kwaliteit van dat leven nog buiten beschouwing blijft.

2) Extra gemiste levensjaren
Veel rokers sterven voor of rond middelbare leeftijd. Voor hen geldt dat gemiddeld genomen hun leven door het roken met 20 jaar is verkort.

3) Stoppen met roken doet extra leven
Mensen die vanaf hun jeugd roken en stoppen op hun 30ste, 40ste of 50ste levensjaar krijgen gemiddeld genomen respectievelijk 10, 9 en 6 levensjaren extra in vergelijking met mensen die blijven roken.