Actueel

Verbond van Verzekeraars

Geen enkele organisatie in de Zorg durft het aan om zich uit te spreken tegen het beleid van Zorgverzekeraars, zo lijkt het.

In 2020 stuurde Stichting Ik Stop Ermee een brief aan alle spelers in de stoppen met roken markt, waaronder alle zorgverzekeraars, om duidelijkheid te verschaffen aan de premiebetaler over het vergoedingenbeleid Stoppen met Roken. Door vrijwel iedereen werden we verwezen naar interne inkooppagina`s met zoveel vage termen dan niemand, zelfs wij niet, de voorwaarden begreep. Dit is een trucje om afwijzingen te rechtvaardigen. Uit interne documenten blijkt dat het Verbond van Verzekeraars en enkele grote Farmaceuten achter deze strategie zitten en ze hebben ZN, het Zorginstituut en de Zorgautoriteit in hun zak. Zelfs de rechter begreep de voorwaarden niet. Wij lieten 25 verschillende afwijzigingsbrieven zien van Zilveren Kruis, iedere keer om een andere reden. De hoofd van het team Telefonisch Contact schreeft: Poeier ze af naar eigen inzicht!